Informujemy, że w związku ze zmianą zasad funkcjonowania naszej uczelni, od początku czerwca pracownicy dydaktyczni SWFiS AGH będą dostępni dla studentów w czasie trwania konsultacji. Z godzinami dyżurów poszczególnych pracowników można się zapoznać w zakładce KADRA DYDAKTYCZNA.