W związku z ciągle trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, wszystkie osoby korzystające z obiektu sportowwgo SWFiS AGH są zobowiązane do przestrzegania specjalnych przygotowanych na ten czas wytycznych. Regulacje te wynikają z Zarządzenia Rektora AGH nr 32/2020 i obowiązują od dnia 06.06.2020 do odwołania. Dostęp do wytycznych można uzyskać poprzez poniższy link.

Zasady korzystania z obiektu sportowego SWFiS AGH