Plan zajęć

aaPlany zajęć na rok akademicki 2014/2015 - semestr letni.

 

do pobrania plan zajęć na basenie*

*Uwaga! Pierwsze zajęcia na basenie są informacyjne i odbywają się na Hali w SWFiS U-12.

do pobrania plan zajęć na hali od 02.03.2015 r.

do pobrania plan zajęć na hali od 22.04.2015 r. 


 

 

Ak Aleksandrowicz Katarzyna        pokój 212

Bi Biel Piotr 104

Bp Bieniek Paweł 211

Ch Chruściel Waldermar 107

Do Domański Jan 206 z-ca Kierownika ds.Dydaktycznych

Du Duda Stanisław 105

 

Gr Gruca Karolina 209

Ja Jabłońska Dorota 208

Kl Klamka Jolanta 209

Km Komorowska Małgorzata 208

Ka Krupa-Ruszkowska Anna 212

Li Litwin Jacek 211

Mu Musiał Marek 210

Op Opalińska Paulina  209 urlop rodzicielski

Or Orlicki Tomasz 210

Pa Palak Klaudia 212

Ro Rogóż Paulina  212 urlop macierzyński

 

Ru Ruchlewicz Milan 211

Rc Ryczek Zbigniew 108 z-ca Kierownik ds. Sportu

Rw Ryczek Wojciech 104

Rz Rzepka Łukasz 105

St Stolarczyk Jadwiga 208

Śl Sliwa Jacek 204a  Kierownik SWFiS

Wd Wdówka Mariusz 210

Wo Wojciechowski Kazimierz 107

Zu Zubik Mateusz 104

Oz Opioła Zawisza 105

Ho Hojna Sara 209

Zy Zych  Tomasz 105  umowa zlecienia

 

Informacje o sekcjach KU AZS AGH udzielają trenerzy.

Godziny dyżurów dydaktyków (1,5h w tygodniu) i plan zajęć znajduje się na stronie www.swfis.agh.edu.pl 

 Telefon do dydaktyków, czynny w godzinach konsultacji: 12. 888.47.80.

Semestr zimowy 2013/2014

 

 

obrazek pdf

 

Plan zajęć na sali ul.Piastowska 26a od 1 października 2013r.

  

obrazek pdf

 

Plan zajęć na sali ul.Piastowska 26a od 19 listopada 2013r.

  

obrazek pdf

 

Plan zajęć na basenie ul. Buszka 4 od 1 października 2013r.  

 

 

 

Semestr letni 2013/2014

 

 

obrazek pdf

 

Plan zajęć na sali ul.Piastowska 26a

od 3 marca 2014r.

 

od 23 kwietnia 2014r.  

 

 

 

obrazek pdf

 

Plan zajęć na basenie ul. Buszka 4

od 3 marca 2014r.  

 

Studenci, którzy mają trzeci, ostatni semestr WF przychodzą na zajęcia tylko przez pół semestru (15h/sem).