Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Władze Studium

 

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH:

mgr Piotr Biel
tel. 12 888-20-22
kom. 507-225-084
e-mail: pbiel@agh.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora SWFiS AGH ds. dydaktycznych

mgr Jacek Śliwa
tel. 12 888-20-22
kom. 691-620-173
e-mail: jsliwa@agh.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora SWFiS AGH ds. sportowych

dr Klaudia Palak
tel. 12 888-20-22
kom. 600-951-938
e-mail: kpalak@agh.edu.pl

 

 Skład Kolegium Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Piotr Biel – Przewodniczący
mgr Jacek Śliwa – Członek
dr Klaudia Palak – Członek
mgr Anna Krupa-Ruszkowska – Członek
dr Mateusz Zubik – Członek