Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Dostępność obiektów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy Ulicy Piastowskiej 26 a. Wejście znajduje się na poziomie parkingu i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Przy wejściu usytuowana jest portiernia. Na portierni można uzyskać informacje o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń SWFiS.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są znajdujące się na parterze: dwie hale sportowe, siłownia oraz szatnie. Z powodu braku wind na terenie budynku, osoby na wózkach nie mają możliwości dostępu do części biurowo-administracyjnej budynku, znajdującej się na pierwszym i drugim piętrze. W celu kontaktu z administracją bądź pracownikami SWFiS należy zgłosić się do portierni, która przywoła odpowiedniego pracownika.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Goście SWFiS mogą skorzystać z dostosowanej toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowana jest na parterze za portiernią. Na terenie obiektu znajdują się także szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do dwóch hal sportowych oraz siłowni jest możliwy dla osób na wózkach.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed SWFiS AGH brak miejsc dla osób przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Parking nie jest administrowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą, gdyż znajduje się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na parking można dostać się od ulicy Piastowskiej. Wjazd na parking ograniczają szlabany przy których znajdują się domofony.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu można wejść z psem asystującym.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Cześć pracowników SWFiS jest przeszkolona w posługiwaniu się polskim językiem migowym. Aby umówić się na spotkanie z pracownikiem SWFiS posługującym się językiem migowym prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem swfis@agh.edu.pl

 

Zdjęcie przedstawiające doście do wejścia głównego SWFiS AGHMapka z zaznaczonym wejściem głównym do budynku SWFiS AGH.

 

Skip to content