Do Okręgowej Komisji Elektorów wybrani zostali:

W grupie profesorów i profesorów uczelni:

1. Andrzej Biborski (ACMiN)
2. Angelika Kmita (ACMiN)
3. Krzysztof Mech (ACMiN)
4. Marek Przybylski (ACMiN)
5. Konrad Szaciłowski (ACMiN)
6. Tomasz Tokarski (ACMiN)
7. Michał Zegrodnik (ACMiN)

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

1. Ewa Bodzek (SJO)
2. Piotr Biel (SWFiS)
3. Dorota Skrynicka-Knapczyk (SJO)

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. Stanisław Skórka (BG)

 

 

Skip to content