Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Sekcje sportowe AZS AGH Kraków

 

Studenci zrzeszeni w Klubie Uczelnianym AZS AGH Kraków, którzy uczęszczają na treningi swoich sekcji oraz reprezentują Akademię Górniczo-Hutniczą na zawodach akademickich mają możliwość zaliczenia w ten sposób obowiązkowych zajęć z Wychowania Fizycznego prowadzonych przez SWFiS AGH.

Aktualnie KU AZS AGH Kraków prowadzi ponad 30 sekcji sportowych. Wszystkich studentów, którzy przez rozpoczęciem studiów trenowali którąś tych dyscyplin sportowych serdecznie zapraszamy do kontaktów z trenerami sekcji w celu ustalenia możliwości  uczęszczania na treningi.

Jak to zrobić?

Można skontaktować się drogą e-mailową, bądź przyjść na trening i osobiście porozmawiać z trenerem. W linku poniżej znajduje się lista sekcji sportowych prowadzonych przez KU AZS AGH wraz z danymi kontaktowymi do trenerów oraz godzinami treningów.

Lista sekcji AZS AGH Kraków

 

Ewentualne zapytania można kierować także do biura KU AZS AGH:
strona internetowa: www.azs.agh.edu.pl
tel: 12 617 35 24
e-mail: azs@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

Skip to content