Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Zaliczenia klubowe

Studenci AGH mają możliwość uzyskania zaliczenia z obowiązkowych zajęć z Wychowania Fizycznego prowadzonych przez SWFiS AGH poprzez tzw. zaliczenia klubowe.

Studenci którzy chcą realizować przedmiot poprzez zaliczenia klubowe, zobowiązani są do wystosowania zapytania o zgodę na taką formę realizowania przedmiotu.
Zapytanie należy kierować osobiście lub drogą e-mailową do Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych dr Klaudii Palak (kpalak@agh.edu.pl).

Student ma obowiązek określić formę, poprzez jaką będzie realizował przedmiot WF w danym semestrze do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

Uzyskanie zaliczenia z WF poprzez zaliczenie klubowe dotyczy osób, które trenują inne dyscypliny sportowe, niż te, które proponuje Klub Uczelniany AZS AGH Kraków.

Dyscypliny, które w ramach KU AZS AGH zaliczają przedmiot WF w semestrze letnim 20221/2022 to:

 1. Aerobik sportowy
 2. Badminton
 3. Brydż sportowy
 4. Cheerleaders
 5. Drony
 6. Futsal kobiet
 7. Futsal mężczyzn
 8. Jeździectwo
 9. Judo
 10. Karate
 11. Koszykówka kobiet
 12. Koszykówka mężczyzn
 13. Kolarstwo górskie
 14. Narciarstwo
 15. Lekka atletyka
 16. Piłka siatkowa kobiet
 17. Piłka siatkowa mężczyzn
 18. Siatkówka plażowa kobiet
 19. Siatkówka plażowa mężczyzn
 20. Piłka ręczna kobiet
 21. Piłka ręczna mężczyzn
 22. Piłka nożna kobiet
 23. Piłka nożna mężczyzn
 24. Pływanie
 25. Strzelectwo sportowe
 26. Szachy
 27. Szermierka
 28. Snowboard
 29. Trójbój siłowy
 30. Tenis stołowy
 31. Tenis ziemny
 32. Unihokej
 33. Wspinaczka
 34. Wioślarstwo
 35. Żeglarstwo

 

Skip to content