Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Władze Studium

 

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH

mgr Piotr Biel
tel. 12 888-20-22
kom. 507-225-084
e-mail: pbiel@agh.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora SWFiS AGH ds. dydaktycznych

dr Klaudia Palak
tel. 12 888-20-22
kom. 691-620-173
e-mail: kpalak@agh.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora SWFiS AGH ds. sportu

dr Mateusz Zubik
tel. 12 888-20-22
kom. 885-984-130
e-mail: mzubik@agh.edu.pl

 

 Skład Kolegium Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Piotr Biel – Przewodniczący
mgr Wojciech Ryczek – Członek
dr Klaudia Palak – Członek
mgr Anna Krupa-Ruszkowska – Członek
dr Mateusz Zubik – Członek

Skip to content