Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Wynajem obiektów sportowych SWFiS AGH

 

Przed kontaktem z administracją SWFiS bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią

I. Informacje na temat komercyjnego korzystania z sal udzielane są:
1. osobiście w pokoju nr 207 lub 204 (II piętro),
2. mailowo: martek@agh.edu.pl
3. pod numerem telefonu 12 617 47 81, miedzy godziną 10.00 a 13.00

II. Dostępne terminy pod nr telefonu 12 617 47 81.

III. SWFiS AGH nie dysponuje parkingiem dla Klientów.

IV. Oddanie pomieszczeń do używania osobom trzecim odbywa się zgodnie z Zarządzeniem
Rektora Nr 21/2013. Na jego mocy:

1. Umowy muszą zawierać:

a) Dla osoby prawnej:
Nazwa Firmy,
Siedziba w …………, ul. ………. (kod pocztowy….),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………., Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….., kapitał zakładowy …………………..zł
– numer identyfikacji podatkowej (NIP),
– imię i nazwisko reprezentanta firmy, stanowisko,
– imię i nazwisko kapitana drużyny, telefon i e-mail,
– dane adresowe do wysyłki faktury,
– okres wynajmu,
– cel wynajmu tj. dyscyplina: koszykówka/halówka/siatkówka.

b) dla osoby fizycznej*
– imię i nazwisko,
– numer identyfikacji (PESEL),
– adres zamieszkania i adres do korespondencji,
– imię i nazwisko kapitana drużyny, telefon i e-mail,
– okres wynajmu,
– cel wynajmu tj. dyscyplina: koszykówka/halówka/siatkówka.
* osoby fizyczne uiszczają opłatę za wynajem gotówką, w kasie SWFiS, w godzinach pracy
administracji, po telefonicznym umówieniu spotkania (12) 617 47 81

2. Umowy sporządzane są na kwartał kalendarzowy. W zgłoszeniu e-malowym należy podać
planowany okres wynajęcia wraz z datami, które należy wyłączyć z wynajmu.

3. Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek stron.

 

V. Osoby/grupy korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Obiektu oraz bieżących zasad korzystania z obiektu sportowego (Komunikat Kanclerza nr 66/2020).

 

VI. Cennik za wynajem sal.

1. Hala A – siatkówka: 350 zł z VAT/90 min (284,55 zł netto)
jedno boisko 1/3hali 140 zł z VAT/ 90 min (113,82 zł netto)
2. Hala B – koszykówka: 350 zł z VAT/ 90 min (284,55 zł netto)
jedno boisko 1/2hali 180 zł z VAT/ 90 min (146,35 zł netto)
3. Sala do Aerobiku: 120 zł z VAT/ 60 min (97,56 zł netto)
4. Tenis Stołowy:
– sektor na hali A: 120 zł z VAT/ 90 min (97,56 zł netto)
– na sali do aerobiku: 120 zł z VAT/ 90 min / 2stoły (97,56 zł netto)
– dodatkowy stół: 20 zł z VAT.
5. Siłownia rekreacyjna: 200 zł z VAT/ 90 min (162,60 zł netto)
6. Sala konferencyjna (max 25 osób): 123 zł z VAT/ 60 min (100,00 zł netto)
7. Dodatkowa szatnia: 20 zł z VAT/ 90 min (16,26 zł netto)

W ramach ceny udostępnione są: hala sportowa, 1 x szatnia z natryskami i wc.

 

CENNIK

Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2022r   – link cennik

 

Zasady korespondencji elektronicznej:

Wszelkie zapytania, reklamacje, i wnioski przekazane drogą elektroniczną, nie zawierające imienia i nazwiska, nr telefonu wnoszącego, traktowane będą jako sygnał, ale mogą pozostać bez odpowiedzi (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm.);

Pytania dotyczące informacji, które są dostępne na stronie internetowej SWFiS, np. rozkładu zajęć, cennika, sposobu zapłaty, dyżurów itp. mogą pozostać bez odpowiedzi;

Wiadomości zawierające treści obraźliwe pozostaną bez odpowiedzi.

 

Skip to content