Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Warunek z Wychowania Fizycznego

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że wpłaty za warunek z przedmiotu Wychowanie Fizyczne należy dokonać odrębnym przelewem

na numer konta wygenerowany w systemie USOS przez macierzysty Dziekanat.

Skip to content