Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Warunek z Wychowania Fizycznego

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że wpłaty za warunek z przedmiotu Wychowanie Fizyczne należy dokonać odrębnym przelewem.

Po zalogowaniu się w systemie Wirtualna Uczelnia, student w zakładce OPŁATY, po rozwinięciu ogólnego subkonta powinien mieć podane subkonto SWFiS, na które należy wpłacić za warunek.

Status ZAPŁACONE umożliwia dopisanie studenta do grupy zajęć z WF w systemie Wirtualna Uczelnia.

Nr subkonta SWFiS nadają wyłącznie dziekanaty poszczególnych Wydziałów.
Stawka dla studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim:
– 2015/16 i wcześniej – 5 zł za godzinę zajęć
– 2016/17 – 6 zł za godzinę zajęć
– od  2017/18 – 10 zł za godzinę zajęć

W przypadku braku subkonta nadanego przez Dziekanaty w systemie Wirtualna Uczelnia wpłaty za warunek z WF należy dokonać odrębnym przelewem na konto AGH w Banku Pekao S.A. Kraków
nr: 11 1240 2294 1111 00107367 6079
z dopiskiem: Warunek z WF, Studium WFiS, imię i nazwisko studenta, nr albumu.

Skip to content