Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Warunek z Wychowania Fizycznego

 

SWFiS AGH uprzejmie informuje, że w ramach zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego studentów AGH, zostały utworzone specjalne grupy dla osób które chcą odrobić tzw. warunek z przedmiotu WF.
Grupa dla „warunkowiczów” ma numer 500 i została utworzona na poszczególnych semestrach: WF1, WF2 i WF3 w systemie USOS („500 warunki”).
Do grup tych mogą być dopisywani studenci, którzy dokonali opłaty za warunek i zgłoszą się do macierzystego dziekanatu, ponieważ TYLKO DZIEKANATY DOKONUJĄ ZAPISU STUDENTA DO TYCH GRUP.
Kolejno student zgłasza się do dydaktyków ze SWFiS w celu ustalenia terminów realizacji zajęć z WF i je realizuje.
Powyższy tok postępowania obowiązuje od semestru letniego 2022/2023.

Skip to content