Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Odrabianie zajęć z WF

 

Aby odrobić zajęcia z wychowania fizycznego należy mieć ze sobą aktualną legitymację studencką oraz wydrukowane i uzupełnione potwierdzenie odrobienia zajęć z WF, które można pobrać poniżej.

Potwierdzenie odrobienia zajęć z WF – druk

Uwagi:

  • dziennie można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach wychowania fizycznego,
  • możliwość dołączenia do grupy należy uzgodnić przed zajęciami z prowadzącym,
  • w ostatnich tygodniach semestru należy liczyć się z dużymi problemami z odrabianiem zajęć, co jest związane z dużą ilością studentów chcących odrobić zajęcia,
  • w przypadku braku możliwości wydrukowania potwierdzenia, można je wypisać ręcznie, jednak według wzoru zamieszczonego na stronie.
Skip to content