Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Obozy sportowe

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sporty AGH, we współpracy z KU AZS AGH Kraków prowadzi wiele tematycznych obozów turystyczno-sportowych. Obozy odbywają się w okresie przerw międzysemestralnych i przeznaczone są dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnictwo w jednym z poniższych obozów może być także formą zaliczenia jednego semestru zajęć z Wychowania Fizycznego.

 

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Skip to content