Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

O Studium

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Górniczo-Hutniczej jest centrum dydaktycznym w ramach podstawowych jednostek organizacyjnych AGH zgodnie z ust. b pkt. 3 obowiązującego regulaminu organizacyjnego AGH. Podstawowym naszym obowiązkiem na Uczelni jest krzewienie Kultury Fizycznej wśród społeczności studenckiej oraz pracowniczej. Kultury Fizycznej rozumianej szeroko jako środek profilaktyki zdrowotnej oraz czynnik kulturotwórczy wpływający na ogólny rozwój i sprawność fizyczną człowieka. Naszym celem jest zarówno dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną studentów uczestniczących w zajęciach sportowych jak i przygotowanie ich do późniejszego, samodzielnego uczestnictwa w  Kulturze Fizycznej. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, na których oprócz stosowania wielu form aktywności fizycznej, przekazywana jest także wiedza dotycząca teoretycznych podstaw ich prawidłowego wykonywania.

W szerokim zakresie działalność na odcinku Kultury Fizycznej realizujemy we współpracy przede wszystkim z KU AZS AGH, Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, Działem Socjalnym, Biurem Osób Niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami zajmującymi się na Uczelni sportem i rekreacją.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH mieści się w kompleksie sportowym Uczelni zlokalizowanym przy ulicy Piastowskiej. W niewielkiej odległości od kompleksu mieści się Basen AGH oraz boisko do piłki nożnej z oświetleniem i sztuczną nawierzchnią należące od Miasteczka Studenckiego AGH.

Studium WFiS AGH dysponuje dwiema halami sportowymi na których to mogą odbywać się równolegle zajęcia sportowe w 6 grupach. Na hali rozmieszczone są boiska do gry w piłkę siatkową, ręczną, futsal i koszykówkę. Istnieje również możliwość rozłożenia boiska do badmintona. Studium dysponuje centralnymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki.

W budynku znajdują się także dwie profesjonalnie wyposażone siłownie oraz salka do ćwiczeń przy muzyce. W hali mieszczą się również pomieszczenia administracyjne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, szatnie z węzłami sanitarnymi, sauna mokra,magazyny i pomieszczenia gospodarcze.

W budynku SWFiS znajduje się także siedziba Klubu Uczelnianego AZS Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

 

Skip to content