Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Działalność SWFiS

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, sportowym oraz organizacyjnym. Naszym głównym zadaniem jest organizowanie zajęć Wychowania Fizycznego dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, jednak we współpracy z innymi podmiotami zajmujemy się także prowadzeniem sekcji sportowych naszej Uczelni, zajęć rekreacyjnych dla pracowników AGH, zajęć dla studentów niepełnosprawnych oraz organizacją różnego rodzaju imprez sportowych.

 

Zajęcia z Wychowania Fizycznego dla studentów AGH

Podstawowymi formami zajęć z Wychowania Fizycznego są:

  1. Obligatoryjne zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego prowadzone na salach, pływalni i obiektach otwartych.
  2. Turystyka górska i rowerowa.
  3. Zajęcia usprawniające dla studentów na sali i pływalni.
  4. Zajęcia sportowe dla studentów niepełnosprawnych prowadzone we współpracy z BON AGH.
  5. Obozy rekreacyjno-szkoleniowe:

– obozy narciarsko-snowboardowe,
– obozy kajakowe,
– obozy żeglarskie,
– obozy sportów wodnych,
– obozy tenisowe
– obozy koszykarskie.

 

Organizacja zajęć z wychowania fizycznego dla studentów I stopnia.

Obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na wszystkich wydziałach w wymiarze 60 godzin – trzy semestry:
Semestr I – zajęcia na sali, 90 minutowe, raz w tygodniu (30 godzin/semestr),
Semestr II – zajęcia na basenie, 45 minutowe, raz w tygodniu (15 godzin/semestr),
Semestr III – zajęcia na sali, 90 minutowe, raz w tygodniu przez pół semestru (15 godzin/semestr).

Zajęcia mogą być zblokowane, jeśli student wybierze sobie jako formę zajęć obozy rekreacyjno-szkoleniowe lub turystykę górską czy rowerową.

 

W poszczególnych semestrach kładziemy akcent na:

Semestr I  – ćwiczenia ogólnorozwojowe na salach i siłowni, doskonalenie sprawności i umiejętności z zakresu zespołowych gier sportowych.
Semestr II  – zajęcia na basenie, nauka oraz doskonalenie pływania.
Semestr III – ćwiczenia ogólnorozwojowe na salach i siłowni, doskonalenie sprawności i umiejętności z zakresu zespołowych gier sportowych.

 

Zajęcia rekreacyjne dla pracowników AGH

Studium współpracuje z Działem Socjalnym AGH oraz Związkami Zawodowymi, przy organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Akademii Górniczo Hutniczej. Studium w oparciu o własną bazę organizuje zajęcia ruchowe dla pracowników w formie zespołowych gier sportowych, ćwiczeń przy muzyce oraz przygotowania ogólnego do sezonu narciarskiego.

Na początku każdego semestru Kanclerz reguluje ww. zajęcia odpowiednim komunikatem.

 

Sekcje sportowe dla studentów AGH

Alternatywą dla tradycyjnych zajęć z Wychowania Fizycznego są organizowane we współpracy z SWFiS sekcje sportowe Klubu Uczelnianego AZS AGH. Zajęcia te są skierowane do uzdolnionych sportowo studentów AGH, którzy w trakcie studiów mogą uczęszczać na treningi dyscypliny sportu, którą uprawiali na wcześniejszych etapach edukacji. Zawodnicy trenujący w sekcjach Klubu Uczelnianego AZS AGH mają także szansę reprezentować Akademię Górniczo-Hutniczą na akademickich zawodach sportowych o rożnym zasięgu (lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym). Oferta zajęć w tej formie jest niezwykle bogata – aktualnie funkcjonuje ponad 30 sekcji sportowych KU AZS AGH.

 

Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych

Akademia Górniczo-Hutnicza nie zapomina także o potrzebach osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Specjalnie dla nich, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje różnorodne zajęcia sportowe, które są prowadzone przez pracowników SWFiS AGH. Zajęcia te organizowane są zarówno na obiektach SWFiS AGH, jak i na Basenie AGH oraz terenie Miasteczka Studenckiego AGH.

 

Sekcje wyczynowe KS AGH Kraków

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu czynnie wspiera także sekcje wyczynowe Klubu Sportowego AGH Kraków. Aktualnie KS AGH Kraków posiada 5 sekcji wyczynowych: badminton (ekstraklasa), koszykówka mężczyzn (I liga), piłka siatkowa mężczyzn (I liga), piłka ręczna mężczyzn (I liga) oraz pływanie. Zarówno treningi jak i mecze zespołów KS AGH Kraków odbywają się na obiektach SWFiS AGH, a dużą część sztabu trenerskiego poszczególnych drużyn stanowią nasi pracownicy.

 

Organizacja imprez sportowych

We współpracy z różnymi organizacjami działającymi na Akademii Górniczo-Hutniczej bierzemy udział w przygotowaniu wielu imprez sportowych odbywających się na naszej Uczelni. W tym zakresie współpracujemy między innymi z KU AZS AGH, KS AGH Kraków, AZS Kraków, Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego AGH, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacją dla AGH. Część z tych imprez na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych na Akademii Górniczo-Hutniczej i odbywa się cyklicznie co roku. Są to między innymi: Liga Międzywydziałowa AGH, turniej dla szkół średnich „AGH na Sportowo”, Bieg AGH, Puchar Prezesa AZS Kraków w Aerobiku Sportowym, Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Rektora AGH, Dni Integracji. Ponad to SWFiS było gospodarzem wielu imprez sportowych wysokiej rangi, min.: Finały Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce, Finały Akademickich Mistrzostw Polski w Badmintonie, Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej, Finały Mistrzostw Polski Juniorów (U20) w Koszykówce.

 

Działalność naukowa

Wprawdzie SWFiS jest jednostką o charakterze dydaktycznym jednak jej pracownicy, w ramach swoich obowiązków, prowadzą także prace o charakterze badawczym. Głównym ich celem jest poznanie poziomu sprawności fizycznej studentów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz określenie tendencji jego zmian na przestrzeni czasu. Ponad to badane są zainteresowania oraz umiejętności studentów w zakresie szeroko pojętej Kultury Fizycznej.

 

Skip to content