Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Plany zajęć

 

Plan zajęć na hali sportowej – I część semestru

Plan zajęć na hali sportowej – II część semestru

 Plan zajęć na basenie 

 

Uwaga!!!

Zajęcia Grupy Usprawniającej na hali odbywają się w poniedziałki o godz. 12:30 – 14:00 . Zajęcia prowadzi mgr Paulina Opalińska.

 Zajęcia Grupy Usprawniającej na basenie odbywają się we wtorki o godz 15.30-16.15. Zajęcia prowadzą mgr Zbigniew Ryczek oraz dr Mateusz Zubik.

 

Skróty literowe wykorzystywane na podziale godzin:

 Ak – mgr Katarzyna Aleksandrowicz

Bi – mgr Piotr Biel

Bp – dr Paweł Bieniek

Ch – mgr Waldemar Chruściel

Do – mgr Jan Domański

Du – mgr Stanisław Duda

Gr – mgr Karolina Gruca-Szumańska

Ho – mgr Sara Hojna

Ja – mgr Dorota Jabłońska

Kl – mgr Jolanta Klamka

Ka – mgr Anna Krupa-Ruszkowska

Li – mgr Jacek Litwin

Mu – mgr Marek Musiał

Op – mgr Paulina Opalińska

Oz – mgr Zawisza Opioła

Or – mgr Tomasz Orlicki

Pa – dr Klaudia Palak

Ro – mgr Paulina Rogóż

Ru – mgr Milan Ruchlewicz

Rw – mgr Wojciech Ryczek

Rc – mgr Zbigniew Ryczek

Rz – mgr Łukasz Rzepka

Śl – mgr Jacek Śliwa

Wd – mgr Mariusz Wdówka

Zu – dr Mateusz Zubik

Zy – mgr Tomasz Zych

 

 

Skip to content