Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Plany zajęć

 

Plan zajęć na hali sportowej – I część semestru
Plan zajęć na hali sportowej – II część semestru

Plan zajęć na basenie 

Uwaga!!!
Zajęcia Grupy Usprawniającej na hali odbywają się w środy o godz. 14:00 – 15:30 . Zajęcia prowadzi mgr Paulina Opalińska.

Zajęcia Grupy Usprawniającej na basenie odbywają się we środy o godz 14.45-15.30. Zajęcia prowadzą mgr Tomasz Zych oraz mgr Łukasz Rzepka.

 

Skróty literowe wykorzystywane na podziale godzin:

Ak – mgr Katarzyna Aleksandrowicz
Bi – mgr Piotr Biel
Bp – dr Paweł Bieniek
Ch – mgr Waldemar Chruściel
Do – mgr Jan Domański
Du – mgr Stanisław Duda
Gr – mgr Karolina Gruca-Szumańska
Ho – mgr Sara Hojna
Ja – mgr Dorota Jabłońska
Kl – mgr Jolanta Klamka
Ka – mgr Anna Krupa-Ruszkowska
Li – mgr Jacek Litwin
Mu – mgr Marek Musiał
Op – mgr Paulina Opalińska
Oz – mgr Zawisza Opioła
Or – mgr Tomasz Orlicki
Pa – dr Klaudia Palak
Ro – mgr Paulina Rogóż
Ru – mgr Milan Ruchlewicz
Rw – mgr Wojciech Ryczek
Rc – mgr Zbigniew Ryczek
Rz – mgr Łukasz Rzepka
Śl – mgr Jacek Śliwa
Wd – mgr Mariusz Wdówka
Zu – dr Mateusz Zubik
Zy – mgr Tomasz Zych

 

Skip to content