Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin obiektu sportowego SWFiS AGH

 

 1. Właścicielem obiektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.
 2. Obiekt sportowy jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, treningów, zawodów sportowych,zajęć rekreacyjno-sportowych uzgodnionych przez użytkownika obiektu z Władzami Akademii Górniczo-Hutniczej.
 3. Opiekę nad obiektem sportowym sprawuje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH poprzez Pracowników SWFiS AGH.
 4. Użytkownicy obiektu winni podporządkować się poleceniom i wskazówkom Pracowników SWFiS AGH.
 5. Wstęp i przebywanie na sali ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym. Uczestnicy zajęć na czas pobytu w obiekcie mają udostępnione szatnie.
 6. Obecność widzów na halach sportowych możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. Prowadzenie zajęć, treningów, zawodów, itp. na nawierzchniach hal w nieodpowiednim obuwiu (kolcach, półkolcach) jest zabronione.
 8. Nie dopuszcza się stosowania nieodpowiedniego sprzętu sportowego do użytku na halach (dotyczy to w szczególności prowadzenia gry w futsal piłkami przeznaczonymi do gry na otwartych boiskach).
 9. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach obiektu sportowego Akademia Górniczo-Hutniczania nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Obiekt sportowy czynny jest codziennie zgodnie z aktualnymi grafikami wykorzystania sal ćwiczeń.
 11. Klucze do poszczególnych pomieszczeń obiektu pobiera i oddaje się na portierni, pozostawiając dokument tożsamości.
 12. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje zachowanie ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu.
 13. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały okres pobytu w obiekcie sportowym.
 14. Użytkownicy mogą zgłaszać swoje wnioski i uwagi do Obsługi Obiektu.
 15. Zabrania się palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym w pomieszczeniach obiektu.
 16. Zabrania się prowadzenia handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, prowadzenia zbiórek, itp. Bez stosownego zezwolenia.
 17. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt.

 

Zasady korzystania z obiektu SWFiS AGH od dnia 2.10.2020 r.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wprowadzone zostały specjalne zasady korzystania z obiektów SWFiS AGH. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu powinny się do tych zasad bezwzględnie stosować.

Zasady korzystania z obiektu sportowego SWFiS AGH od dnia 2.10.2020 r.

Skip to content