Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Grupy usprawniające

Studenci AGH mają możliwość uzyskania zaliczenia z obowiązkowych zajęć z Wychowania Fizycznego prowadzonych przez SWFiS AGH poprzez uczęszczanie na zajęcia do tzw. grup usprawniających na hali lub na basenie.

Grupy te dedykowane są dla osób, które między innymi nie mogą wykonywać pełnego zakresu ćwiczeń lub są w okresie rekonwalescencji po kontuzji.
Aby uczęszczać na zajęcia grupy usprawniającej, należy okazać prowadzącemu daną grupę zaświadczenie lekarskie od specjalisty ze skierowaniem na zajęcia do takiej grupy (odpowiednio na hali lub basenie).

Terminy zajęć grup usprawniających oraz nazwiska Dydaktyków prowadzących te grupy, można znaleźć na planach zajęć na stronie SWFiS AGH.

Skip to content