Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 

Szczegółowe zasady organizacji oraz zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 18 marca 2019r.  nr 10/2019, które można pobrać poniżej.

Zarządzenie Rektora nr 10/2019.

W trakcie zajęć z wychowania fizycznego student jest także zobligowany do przestrzegania regulaminu obiektu na którym odbywają się dane zajęcia

Regulamin hali sportowej SWFiS AGH
Regulamin basenu AGH